Free songs
20
NOV
2018

KBC Rijeka uz potporu talijanskih kolega ovih dana po prvi puta u Hrvatskoj novom metodom liječi srčanu grešku

by :
comment : 0

Rijeka – Klinički bolnički centar Rijeka vodeća je bolnica u Hrvatskoj u perkutanom zatvaranju defekta na srcu djeteta i odraslih, a godišnje se u Rijeci napravi pedesetak takvih zahvata.

Ventrikulski septalni defekt jedna je od najčešćih prirođenih srčanih grešaka i obuhvaća defekt mišićnog i membranskog sloja srčanog zida. Godišnje se rodi stotinjak djece s ventrikulskim septalnim defektom. Kod djece kod koje u najranijoj dobi nije potrebno operirati defekt, on se može zatvoriti perkutanim putem, odnosno bez klasičnog kardiokirurškog zahvata.

Po prvi put u Hrvatskoj, 22. i 23. studenoga planira se kod 5 do 6 pacijenata perkutanim putem zatvoriti ventrikulski septalni defekt. Stručna potpora i nadzor biti će dr. Massimo Chessa iz pedijatrijske bolnice San Donato u Milanu. Godišnje se planira napraviti i do dvadesetak ovakvih zahvata.

Glavna je prednost perkutanog transkateterskog zatvaranja što nije potrebna izvantjelesna cirkulacija. Anestezija koja se koristi puno je „plića“, što znači da je potrošnja lijekova manja i zahvat traje dva do tri sata (za razliku od kardiokirurškog zahvata koji traje četiri do pet sati).

„Vrlo je bitno napomenuti da se pri zahvatu ne radi otvaranje grudnog koša, kao ni rezanje srčanog mišića, što je izuzetno važno za eventualni kasniji razvoj poremećaja ritma. Postotak komplikacija niži je u odnosu na kardiokirurški zahvat, a rezultati su isti“, ističe dr. Neven Čače, intervencijski kardiolog Klinike za pedijatriju i voditelj tima koji će izvesti zahvat.

Kod ovakvog zahvata nema potrebe za ostankom pacijenta u Jedinici intenzivnog liječenja. Pacijenti u bolnici borave maksimalno dva dana, nakon čega odlaze kući svojim uobičajenim aktivnostima (uz minimalna ograničenja sljedećih mjesec dana). Oporavak je izuzetno brz, tako da je pacijent na svom radnom mjestu (djeca u školi) već za nekoliko dana. Zahvati će se izvoditi u angio sali Odjela za invazivnu i interventnu kardiologiju na lokalitetu Sušaku.

About the Author